אבטחת איכות

הנהלת המפעל מתחייבת לקיים מערכת ניהול איכות יעילה ולפעול לשיפור מתמיד של האפקטיביות שלה בתחומי איכות התהליכים, המוצרים, משאבים ותשתיות.

 

מערכת האיכות מחייבת תהליך מבוקר, תוך הקפדה על קיום נהלים כתובים ומובנים לכל עובדי המפעל במסגרת הכשרתם ומענה לציפיות ושביעות רצונו של הלקוח.

 

יוקצו משאבים לצורך שיפור מתמיד של מערכת ניהול האיכות ולוודא שמטרות האיכות מושגות.

 

מערכת ניהול האיכות תעמוד בדרישות תקן  ISO-9001.

 

אמצעי הבקרה/ביקורת העומדים לרשותנו הנם מערכת ERP קיטרון הכוללת מעקב ושליטה לכל שלבי תהליך הייצור של הפריט כגון: F.A.I. מעקב M.R.B. S.P.C. וכדומה. כמו כן קיימת מכונת מדידה (CMM) דגם LK בנפח עבודה 3000x1200x1000 עם תוכנת מדידה בעזרת מודלים וחדר ביקורת שבו ציוד מדידה רב ומגוון.