מסגרייה

המסגרייה מתמחה בבניית מכלולים ושלדות גדולים ומדויקים הכוללים ריתוכים של פלדות וחומרים שונים.
צוות הרתכים המיומן מוסמך לריתוכי אלומיניום ופלדות.